HEDEFLERİMİZ VE İLKELERİMİZ

« KÜRESEL STRATEJİLER ARAŞTIRMALAR MERKEZİ » isminde internet üzerinde yayın yapan bütünüyle bağımsız, objektif  ilkeler ve kriterler içerisinde hareket eden ‘düşünce kuruluşu/ think tank’ çalışmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki 1 yıl içerisinde tamamen bilimsel çalışmalar-incelemeler yapan bir ekip çalışmasına dönüştürülecek. Böyle bir çalışmayı başlatmanın iddialı olması yanında oldukça zor olacağı açıktır. Bireyler üzerinde yürütülecek bir çalışmanın sınırları da bellidir. Bu nedenle kolektif ekip çalışmasının esas olduğu bir süreç olacağını da biliyoruz.

Küresel Stratejiler Araştırmalar Merkezi çalışmasının gerçek bir ‘Araştırma Merkezi’ne dönüştürülmesinin oldukça ciddi zorlukları olacaktır. Ancak bunu başarabiliriz. Entelektüel potansiyeli olan bir toplumuz. Önemli olan alan açabilmek ve bilinçli bir çalışma yürütebilmektir.

 • Site bütünüyle bir ekip çalışması olup sorumluluk alan herkes için eşit düzeyde bağlayıcı olacaktır. Kararlar sitenin oluşumuna katkı sunanlarla birlikte alınacaktır. Hukuki olarak site sahibi olmanın hiç bir özel ayrıcalığı olmayacaktır.
 • Site Türkçe yayın yapacaktır. Koşullar oluştuğunda İngilizce yayınların yapılması sağlanacaktır.
 • Yazılar yazarları bağlar. Ancak, belirlenen yayın politikasıyla esastan ters düşen yazılar, yazar ile konuşarak karara bağlanacaktır.
 • Yazılarda ve araştırmalarda politik analizler üzerinde şekillenecektir. Saygısız, kişilik değerlere saldırı içeren hiç bir haber, yazı ve yorum yayınlanmaz.
 • Yazıların içeriği ve kapsamı sitenin kuruluş mantığına uygun olup, çok zorunlu olmadıkça özel olarak kişilerle ve gruplarla polemiklere girilmeyecektir.
 • Sitenin en önemli hedeflerinden biri genç yazarların yetişmesini sağlamak ve öncelik vermek olacaktır. Kimse hiç bir şeye mükemmel başlayamaz. Hayatta mükemmel olan bir şey yoktur. Yazar olmak için özel bir reçetenin olduğunu da düşünmüyoruz. Kendisini yetiştirmek isteyen, geliştirmek isteyen genç yazarlara öncelik vereceğiz ve gerekli desteği sunacağız.
 • Bizimle çalışmak isteyen herkesle çalışmaya ve onlara alan açmaya ve destek vermeye hazırız.
 • Gelişme potansiyelimize bağlı olarak, her alanda yoğunluklu çalışanlardan oluşan kolektif ekiplerin oluşturulması amaçlanmaktadır.
 • Küresel dünya sistemi içerisinde stratejilerin tartışılması
 • Alternatif politikaların analizi ve tespiti
 • Başta Ortadoğu-Asya olmak üzere bölgesel stratejilerin değerlendirilmesi
 • Ülkelerin bölgesel ve iç politikalarının değerlendirilmesi
 • Küresel, bölgesel ve ülkelere ait belirli periyotlarla raporların yayınlanması
 • Sosyolojik, politik, ekonomik hatta psikolojik sorunları kapsayan araştırmaların hazırlanması
 • Röportajların yapılması
 • Uluslar arası stratejistlerin bazı yazılarının çevirisinin yapılarak yayınlanması
 • Gündemi belirleyen önemli haberlere yer verilmesi
 • Kitap, dergi, film, resim, fotoğraf vs tanıtımı
 • Video programlarının yayınlanması ya da linklerinin verilmesi