Makaleler

ALİ CANDAN: YENİ DÖNEM KÜRT-ALEVİ ORJİNLİ ANA MUHALEFET VE HASTA SOL


 

Cumhurbaşkanlığı seçimi iki aday arasında geçeceği için; İttifakların çıkaracağı Milletvekili sayısı çok önemli. Yeşil Sol Parti de en az yüz milletvekili çıkarabilmeli. Bu seçim sonrası oluşacak meclis aritmetiğinde çok ama çok mühim bir meseledir. Bu nedenle vekil adaylarının kaliteli ve yetenekli olmaları dönemin dili ve eylemi gereğidir. Geniş toplumsal tabana ulaşmak, bütün sosyal kesimlerin, sınıfların, farklılıkların, kimliklerin seçilecek olan doğru adaylarla temsiliyetini sağlamak şarttır. Bu nedenle adayların; vekilliğini (Hatip Dicle ile Oya Eronat örneğinde olduğu gibi) çalmaya zemin sunabilecek herhangi bir adli ve hukuki engelleri bulunmamalıdır. Bu husus kazanılacak vekil sayısının düşmemesi için çok önemlidir.

Saygın, yaratıcı, birikimli, idealist, gönüllü ve her koşulda sağlam bir duruş, pratik ve üretken kişilik sahibi olan adaylar mutlaka değerlendirilmelidir. Halka, HDP’ye ve parlamentoda, üstlenecekleri görevlere artı bir değer katabilecek asgari düzeyde siyasal ve kültürel bir alt yapıya sahip olan adaylardan en yüksek derecede faydalanılması gereğinin bilinciyle, çok geniş bir yelpazede temsiliyete sahip olmak için hareket edilmelidir. Kürdistan’i düşünce, duruş ve emek sahibi olan değerli şahsiyetlere, partilere ve kadrolara mutlaka makul sayıda vekil kontenjanı ayrılmalıdır.

Geniş toplumsal kesimleri temsil eden meslek grupları; esnaf, ticaret, sanayi odalarına, işçiler emekliler, işsizler ordusundan, kadın hareketinden, gençlikten ve depremzede vatandaşlardan aday seçerek tüm bu sosyal kesimlere hitap etmek. Depremzedelerin sorunlarına o sorunları en iyi bilenler olarak. Ateş düştüğü yeri yakar. En iyi yaşayan bilir gerçekliği ışığında depremzede halka içlerinden çıkan vekillerle yaralarının sarılacağını kendilerine çok net göstermek gerekiyor. Bir başka toplumsal yara olan, KHK mağduru kesimleri o adaletsizliği hukuksuzluğu, aileleriyle açlıktan ölüme terkedilmenin acısını yaşayanlardan, barış ve Cumartesi annelerinden en az birer vekil adayı gösterilmelidir.

TİP-EMEP gibi Türk halkından kopuk “sol” örgütlere ortak listeyle girme şartıyla birkaç fazladan milletvekili dışında asla taviz verilmemelidir. Buyursunlar yine çok istiyorlarsa 3. İttifakı çocukluk hastalıklarına kurban etsinler. Kendi partileri ile seçime girip Türk halkının oyunu kendi güçleriyle alabiliyorlarsa alıp parlamentoda grup kursunlar. Tıpkı rol modelleri Perinçek gibi boylarının ölçüsünü alsınlar. Yeni dönem siyasal mücadele dönemi olacağı için. Yeni dönemin adayları, vekil profili konuşan, ağzı laf yapan değil. Eli, dili, beyni, aklı ve yüreği çalışmada iş yapmada, proje ve üretimde olan, gücü, enerjisi, azmi, iradesi, kararlılığı bulunan, inşa döneminin örgütçü, eğitimci, aydın, akademisyen, doktor, profesör, siyaset bilimci, filolog dil, tarih bilimci, sosyolog, ekonomi, serbest piyasa ve pazar uzmanı yada iş dünyası ve borsa uzmanı. Yazılımcı, programcı, bilişimci, mühendis, iş adamı, işçi, yönetici, uluslararası ilişkiler uzmanı, Anayasa hukukçusu, diplomat ve her alanda pratiğiyle, kişiliğiyle, mesleğiyle göz dolduran, Türkiye halklarının sorunlarına çözüm gücü olabilecek, yol gösterebilecek niteliklere sahip vekil adaylarıyla Türkiye halklarının karşısına çıkıldığı bir dönem olmalı.

Eğer Yeşil Sol Parti, Türkiye halklarının sorunlarını çözmeye adaysa ve bu nedenle Kılıçdaroğlu’nu destekliyorsa. Yeni dönemin Ana muhalefet Partisi olmaya da hazırlıklı olmalıdır. Ekonomiyi eleştiriyorsun tamam. Peki yeni ekonomi planın var mı? Varsa planın ne? Eğitime, sağlığa, turizme, iş dünyasına, işçiye, işsize, çiftçiye, sanayiciye, besiciye, esnafa, emekliye, doktora, mühendise, mimara, beyin göçünün engellenmesine  dair üm kurum ve toplumsal kesimlerin sorunlarına yönelik bir çözüm planın var mı? Varsa nedir ve nasıl uygulamayı düşünüyorsun? Hasan Cemal adlı dedesi Osmanlıyı yıkan İttihatçı Cemal Paşa’nın izinden yürüyen yeni kripto Yalçın Küçükleri; Kürt halkının başına musallat etmemek gerekiyor. Serra Kadıgil gibi bir Ergenekon hayranı, Ahmet Şık gibi bir Ulusalcıyı, “Sosyalistler HDP’nin gölgesinde gelişemez” diyen. Kürt ve Alevi oylarıyla seçildiği halde Kürtlerin ve Alevilerin adını dahi ağzına alamayacak kadar Kürtlerden ve Alevilerden rahatsız olan. Tıpkı Muharrem İnce gibi İttifakın birliğe en çok ihtiyaç duyduğu anda birliği parçalayan Erkan Baş’ı meclise taşımak neden?

Sol maskeli en iyi niyetle asalak diye adlandırılabilecek kesimlerin, kendi bireysel yaşamını örgütlemeleri, geleceklerini vekillik maaşı ve emekliliği ile garantiye almaları dışında hiçbir amacı olmayan bu ulusalcı yükleri Kürdün ve Alevilerin sırtına yüklemek, Kürdün ve Alevilerin kamburuna dönüştürmek, buradan Murad edilen; Türk halkına ulaşma amacına zerre kadar faydası olmayan bu politikayı mutlaka terk etmek gerekiyor. Yukarıda saydığımız kriterlere ve ahlaka sahip bu coğrafyanın hangi düşünce, etnik yapı ve inancına ait olurlarsa olsunlar, çok değerli üniversite hocalarımıza, siyaset akademisyenlerimize, toplumda binlercesi bulunan insanlarımıza vekillik teklifi götürmek. Onlarla asgari müştereklerde ortaklaşabilmek. Kürt, Kürdistani, Türk, Ermeni, Laz, Çerkes, Rum, Arap, Boşnak, Arnavut, Asuri, Süryani, Êzidi, Müslüman, Yahudi, Hıristiyan Alevi aydın, dindar ve demokratları, siyasetçileri, bilim insanları vb.lerini milletvekili yaparak. Yeni bir silkiniş ve öze dönüşü yaratmak ve yaşatmak gerekiyor.

Tüm bunları yaparken herkesin ve her kesimin kendi özgünlüğünü koruması gerekiyor. Kürtler özgülünde; Kürdistanileşme, Kürt, alevi özgünlüğünü, farklılığını geri çekmeden, görünmez kılmadan, gizlemeden. Kürt, Alevi orijinli olanların, Kürdistan’i talepleri, temel hak ve hürriyetlerinin belirgin ve kalın çizgilerle altını çizerek talep çıtasını yerlere düşürmeden, çok daha yukarı kaldırarak Türkiyelileşmek. Türkiye halkları ve inanç topluluklarında nitelik olarak dopdolu olan, Türkiye’nin İmha, inkâr ve asimilasyon politikaları başta olmak üzere; ülkenin tüm sorunlarına her iki halkın kalıcı asırlarca bir arada, eşit ve özgür temelde yaşayabileceği tezler, projeler sunmak. Bu amaçla Yeşil Sol Parti olarak; etnik, inanç, imar iskân, enerji, ulaşım, alt yapı sosyal devlet ve ekonomik çöküşten çıkış plan projeleri geliştirerek bu projelerini her türlü demokratik zemin, basın, yayın, medya, parlamento ve sosyal medyada en etkili bir biçimde dile getirip savunarak, halkların, kamuoyunun ve iktidarın gündemine taşımak ve tartıştırarak uygulanabilir projeler olduğunu herkese ve her kesime göstermek. Herkesi ve her kesimi ikna etmek için dur durak bilmeden çalışmak gerekiyor. Bunun içinde oyları %0,5 olan sözüm ona Sol, özünde ise nasyonal sol ile değil. Türkiye’nin tüm sosyal kesimlerine açılmak. Sağ-sol fark etmez herkese ve kesime kendini ve projelerini anlatmak, desteklerini almak için çalışmak çok çok önemlidir. Unutulmasın ki, Selahattin Demirtaş, bunu 8 Haziran seçimlerinde başarmıştı. Şimdi zemin çok çok daha uygun ve neden başarılmasın?

Bunun için önce Kürt olmak. Kürtler içerisindeki tüm farklılıkları Kürdistan’i İttifakta kardeşçe birleştirmek. Sonra dönüp Türkiye içerisinde geniş toplumsal kesimlere hitap eden partilerle yeni ittifaklar, yeni destekler aramak gerekiyor. Bu nedenle milletvekilleri a şahsının, b şahsının bu kişi veya kurumun adayı veya vekili olmamalıdır. Hiçbir maddi çıkar, menfaat ve beklentisi bulunmayanlardan oluşturulmalıdır. Meclise girdikten sonra gücü korumak, parçalamamak gerekir. Onun bunun referansıyla, yönetmesi, yönlendirmesiyle değil, İlkelere göre vekil olup kişilere göre hareket etmeyen. Onun-bunun eşi, kardeşi, dayısı, amcası, yeğeni, babası, oğlu, dostu, ahbabı gibi hareket etmemelidir. Kendisi olduğu için, kendi duygu, düşünceleri ve vicdanı olduğu ve ona göre hareket etmeyi bilen. Özgür, özgün bir duruşu bulunduğu için bilgi, birikim, uzmanlık, yetenek ve donanımını Türkiye halklarının hizmetine sokan adayların aranıp bulunması lazım. Böyle binler, on binlerce aday var. Yeter ki Yeşil Sol Parti organları zaman ayırsın ve gereksiz birçok kişiye teklif götüreceğine bu insanları bulup vekillik teklifi götürsün. Bu kriterlerdeki insanları adaylığa davet etsin.

Eğer bir kazaya uğramazsak yepyeni bir döneme giriyoruz. Cumhuriyetin 2. Yüzyılı bu yeniden inşa döneminin dili, üslubu ve pratiği ile gelişecek. Neden? Çünkü bu yeni dönem, yeni siyaset dönemidir. Siyasetin hâkim ve çözüm gücü olduğu bir dönem olacaktır. Dolayısıyla yeni döneme yeni dil, yenilenmiş vekil, kriter ve profilleri kadar yeni bir üslupla girmek gerekiyor. Eskimiş, yorulmuş, yıpranmış koltuğunu devretmesi gereken vekil ve üsluplarla değil. Onlarında hakkını yemeden çoğunun direnişini selamlayıp teşekkür ederek yeni döneme geçmek. Yepyeni, heyecan, enerji, bilgi, birikim ve donanım dolu kişiliklerle bu yeni siyaset dönemine girmek ve hazırlıklı olmak Yeşil Sol Partiye büyük kazandırır.

Milletvekilliğinde iki defa kuralı hiç kimse için bozulmamalı veya esnetilmemelidir. Herkes vekil olarak hizmet etmek zorunda değil. Hizmet etmek isteyene her alanda hizmet etme imkân ve olanağı vardır. Hiçbir aday adayı da seçilmedi diye kırılmamalıdır. Bu bir yarıştır. Eskiler yeni vekillere danışman olarak bilgi, birikim ve tecrübelerini sunabilirler. Sivil toplum örgütlerinde, diplomasi faaliyetlerinde yer alabilirler. Sen yeter ki hizmet etmek iste. Derdin hizmet olsun. Bu halk senin değerini bilir. Sadece o ceylan derisi koltuklarda oturup, siyah kırmızı plakalı makam araçlarına kurularak hizmet etmek şart değil.

Milletvekilliği bu harekette kimsenin bireysel yaşamını örgütlemesi, garantiye alması makamı ve mevkisi hiç değil. Eğer vekilliğin rantı, avantası, erken emekliliği için oraya kapak atmak isteyenler hala varsa; onlara aday belirleme komisyonu ve bu halk izin vermemelidir. Bu anlayışta olanlar eğer yeteneklilerse vekil olmadan da kendi imkân, olanak ve yetenekleriyle bireysel yaşamlarını örgütleyebilir. Konforlu bir yaşam sürdürebilirler. Buna hiç kimsenin bir itirazı da olamaz. Böylelerinin vekilliğe başvurmalarına hiç gerek yok. Eğer vekil olarak hizmet etmek isteniyorsa, en azından bir meslek konusunda uzmanlık veya bir işi çok ama çok iyi yapabiliyor olmak şarttır. Yani temel kriter, halka hizmet etmeyi, yüreğinden, beyninde istemeli ve yaşamıyla bunu ortaya koymalıdır.

 

ALİ CANDAN: YENİ DÖNEM KÜRT-ALEVİ ORJİNLİ ANA MUHALEFET VE HASTA SOL” üzerine bir yorum

  1. Ali hocam söylemek isteyip ye söyleyemediğimiz tüm konuları ele almışsın emeğine klavyene sağlık çünkü artık kalem kullanmıyoruz .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir