AnalizGüncel Haberler

ANKARA’NIN İNSAN HAKLARI EYLEM PLANINA AVRUPA KONSEYİNDEN CEVAP; DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILSIN


 Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle AB ve ABD ile ilişkilerine yeni bir düzen vermek için kapsamlı bir ‘İnsan Hakları Eylem Planı’ açıkladı.  Uluslararası alanda bu plan kuşkuyla karşılandı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uluslararası Hukukçular Komisyonu, Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu ve Türkiye İnsan Hakları Davalarına Destek Projesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmasını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne başvuruda bulunurlar. Ankara’nın ‘insan Hakları Eylem Planının inandırıcı olabilmesi için AİHM’in Selahattin Demirtaş hakkında vermiş olduğu kararın koşulsuz uygulanarak serbest bırakılması talebini yenilediler.

Örneğin ‘İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün kıdemli hukuk danışmanı Aisling Reidy, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve üst düzey Türk yetkililer, Demirtaş’ın serbest bırakılmasına karar veren Avrupa Mahkemesi kararının, mevcut tutukluluk için geçerli olmadığı ve mahkemenin kararlarının Türkiye için bağlayıcı olmadığı yönündeki yanlış iddialarla yanıt verdiler. Bakanlar Komitesi, Türkiye’yi Demirtaş’ı derhal serbest bırakmaya çağırmalı ve Strasboug mahkemesinin kararlarını göz ardı etmenin veya atlatmaya teşebbüs etmenin kabul edilemez olduğuna dair hiçbir şüpheye yer bırakmamalıdır.”

Türkiye İnsan Hakları Davalarına Destek Projesi’nden Helen Duffy ibe ‘’Neredeyse 6 yıl önce yaptığı siyasi konuşmaları temel alarak böylesine önemli bir siyasi figürü 30 ciddi ‘yeni’ cürümle suçlamak, tamamen yeniden ambalajlama ve AİHM’in kararına uymayı engellemeye yönelik ince örtülü bir girişim. Büyük Daire, daha önceki ‘yeniden sınıflandırma’ girişimlerini zaten reddetti ve Bakanlar Komitesi’nin bu döngüyü kırmak için sağlam bir yanıt vermesinin zamanı geldi.”

Bakanlar Komitesi’nden Ankara’ya yapılan çağrıda şu hususlara dikkat çekildi.

“AİHM kararının gerektirdiği şekilde Demirtaş’ı derhal serbest bırakın ve kararın, devam etmekte olan tutukluluğu ve olgusal veya hukuki dayanağının AİHM’nin halihazırda ele aldığına büyük ölçüde benzer olduğu gelecekteki suçlamalar veya tutuklamalar için geçerli olduğunu açıkça belirtin.

AİHM Büyük Dairesi tarafından hukuka aykırı bulunan ve Demirtaş’ın dokunulmazlığını kaldıran anayasa değişikliğinin ardından başlatılan tüm cezai kovuşturmaları durdurun.

Demirtaş’ı taciz etmek, çoğulculuğu bastırmak ve siyasi tartışma özgürlüğünü sınırlamak için yargılamaların kötüye kullanılmasına son verin; bunun Demirtaş’ın haklarının iadesi için gerekli olduğunu vurgulayın.

Demirtaş’ın davalarına, özellikle adli makamlara baskı yaparak veya gereksiz şekilde etkilemeye çalışarak müdahaleyi sona erdirin.

Demirtaş davasındaki Büyük Daire kararının ve daha genel olarak Avrupa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olmadığına dair üst düzey Türk  hükümet yetkilileri tarafından öne sürülen yanlış iddiaları kamuoyu önünde düzeltin.”

 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iddialı bir şekilde açıkladığı ancak 18 yıllık iktidarında bir türlü eyleme geçirmediği planın sadece açıklamakla mı kalacak yoksa bundan sonra hızla uygulanacak mı? Bunun uluslar arası alanda testi, AİHM Kararının uygulanarak Demirtaş’ın serbest bırakılmasıdır.

Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleri bulunduğuna da dikkat çekti. Alman Dışişleri Bakanlığı da ‘Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini’ belirtti.    ‘Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği kararların “derhal ve noksansız”  yerine getirmesi gerektiğine dikkat çeken Bakanlık  ‘Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş’ın ivedilikle serbest bırakılması gerektiğini’ belirtti.

AKP iktidarı, iç politikadaki krizini aşmak için uluslararası alanda kendisine bir alan açmak zorunda olduğunun farkındadır. Bunun yolu da ABD ve AB tarafından vurgulanan demokratikleşme, insan hakları gibi sorunlara dikkat çekiliyor.  AKP iktidarının AİHM Kararlarının bağlayıcılığını kabul etmesi ve koşuluz uygulaması dışında başka bir yolu bulunmuyor. AKP iktidar ortağı MHP’yi nasıl ikna eder bilinmez ama süreç iktidarın aleyhine işliyor.  Önünde iki yol var: Ya kamuoyuna açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planını uyguladığını göstermek için Demirtaş, Kavala serbest bırakılır ve uluslar ilişkilerde güvenin ilk adımı atılır ya da MHP’ye teslim olup politik olarak kendi sonunu hazırlar.

KÜRESAM-ANALİZ