Makaleler

SUAT ÖZALP: ARAŞTIRMA SEKTÖRLERİ İLE İLGİLİ KURULUŞLAR


Türkiye’de ve Dünya’daki araştırma sektörleri toplumsal dinamiklere yön vermede önemli bir rol üstlenmektedirler. Önemli bir kısmının devlet destekle olduğu hatta doğrudan devlet kurumları olarak bilinen aynı zamanda son 40 yıldır ‘özel şirketler’ olarak faaliyet yürüten ‘Araştırma Kurumları’ çok az şey bilinmektedir. Araştırma şirketleri dünyanın hemen her yerinde toplumun bütün sosyal kesimleriyle bir şekilde muhatap oluyor. Ama toplum olarak bu şirketler hakkında çok az bilgiye sahibiz.   Bu yazımızda dünya çapında ve Türkiye’de bazı araştırma şirketleri örnek model olarak inceleme konusu yaparak okuyucunun daha somut bir fikir edinmesini sağlamak istedik.

ULUSLARARASI KURULUŞLAR

 Avrupa Kamuoyu ve Pazar Araştırmaları Derneği (ESOMAR): ESOMAR 1948′ Hollanda da kurulmuştur. ESOMAR 130 ülkedeki 4900 üyesiyle daimi bir sektöre özgü ve tematik konferanslar, yayınlar ve uygulama kılavuzları programı yoluyla sürekli üyeleri ile temas halindedir. ESOMAR ayrıca dünya çapında muhtelif organizasyonlarla ortaklık içinde etik kılavuzluk sağlamakta ve özdenetimi desteklemektedir. ESOMAR üyelerin tümünü ve şirket tanıtım bilgileri ESOMAR üye indeksinde kaydetmiştir. Üyeler Uluslararası Ticaret Odası ve ESOMAR tarafından birlikte hazırlanan ve dünya çapında tüm büyük ulusal ve uluslararası profesyonel organizasyonlar tarafından desteklenen ICC/ESOMAR Uluslararası Pazar ve Sosyal araştırmalar kurallarına uymayı kabul ederler.

ESOMAR, araştırma ve araştırma şirketlerin denetimini sağlamak için bazı konuda çalışmalar yaparak uyulması gereken ilkeleri belirlemiştir.

Bu ilkelerin başında:

Çocuklar ve gençlerle görüşme rehberi

ESOMAR “gölge müşteri” rehberi

ESOMAR internet üzerinden pazarlama ve kamuoyu araştırmaları gerçekleştirme rehberi

ESOMAR medikal pazarlama araştırmaları rehberi

ESOMAR müşteri memnuniyeti araştırmaları rehberi

ESOMAR pazarlama araştırmaları ve doğrudan pazarlama arasındaki farklılığı koruma rehberi

Ses ve görüntü kaydı alma ve görüşmeler ile grup tartışmalarının müşteriler tarafından izlemesi hakkındaki ESOMAR rehberi

ESOMAR, kamuoyu araştırma sonuçlarının yayınlanmasına ilişkin uluslararası uygulama esaslarını da içeren ESOMAR/WAPOR kamuoyu araştırmaları rehberidir. (TÜAD,2014).

ESOMAR/WAPOR Kamuoyu Araştırmaları Rehberi

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, ESOMAR kamuoyu araştırmalarının yayınlanmasına ilişkin ilkeler incelemiş ve ilkeleri kabul etmiştir. Avrupa Konseyi, bu ilkelerin yaygın kullanımını ve anketlerin yayınlanmasının buna tabi olmasını önermiştir.

Kamuoyu araştırmalarının geçerliliği ve değeri üç ana konuya bağlıdır: Kullanılan araştırma tekniklerinin doğası ve uygulanma etkinlikleri, çalışmayı gerçekleştiren araştırma kurumunun dürüstlüğü ve objektifliği, bulguların ne şekilde sunulduğu ve bunların ne şekillerde kullanıldığıdır. Ayrıca kamuoyu araştırmaların temsili olması, yayınlanmasına ilişkin kurallar, yerel kanunlarını esas alınması ve araştırma şirketlerinin müşterilerle olan ilişkilerine dair belirlediği ilkeler vardır. Bu ilkelerin detaylarını bir sonraki yazımızın konusu olan etik içinde açıklamaya çalışılacaktır.

Merkezi ABD’de bulunan Dünya Kamu Araştırmaları Birliği (WAPOR): 50 ülkede, akademik ve iş dünyası çalışanlarından oluşan 500‟den fazla üyesi olan profesyonel bir oluşumdur. Üyeleri oluşturan bu bireyler, konferanslar, yayınlar ve kişisel iletişim ile kamu araştırmaları alanındaki bilgilerini paylaşırlar. Kamuoyu araştırmalarını gerçekleştirme ilkelerinde ESOMAR ile ortaklaşırlar (TÜAD,2014).

ULUSAL KURULUŞLAR

 

Türkiye İstatistik Derneği(TİD):  Merkezi Ankara’dadır. TÜİK ve TÜAD ‘la beraber anketör mesleğimin tanımı ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Kamuoyunda şimdiye kadar bilinen herhangi bir çalışmasıyla karşılaşılmamıştır.

Türkiye Araştırmacılar Derneği(TÜAD): 1988 yılında Türkiye’de araştırma sektörünün gelişmesinin öncüsü Nezih Neyzi öncülüğünde kurulmuştur. Uluslararası araştırmacıların kuruluşu olan ESOMAR’a üyedir. ESOMAR’ın belirlediği ilke ve standartlarda çerçevesinde çalışmalar yürütmektedir. Bugün sektörde faaliyet sürdüren araştırma şirketlerin çok önemli bir kısmını bünyesinde toplayarak sektörün çatı kuruluşu konumundadır. Sektörün gelişimi için bugüne kadar önemli çabaları olan TÜAD, sektörde bulunan ulusal ve uluslararası birçok araştırma firmasının ekonomik ve sosyal alandaki çalışmalarını, çeşitli proje ve eğitimlerle destekleme çabasında olmuştur. Bu amaçla araştırma şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik birçok eğitim ve etkinliği gerçekleştirmiştir. Buna özellikle son yıllarda kamuoyu araştırma şirketlerinin yayınlandığı araştırma sonuçları ile denetimlerde yetersiz kaldığı eleştirilere maruz kalmıştır. Araştırma şirketlerinin özellikler seçim dönemlerinde yayınladıkları araştırma sonuçlarına ilişkin yaptığı birçok ihlale sessiz kaldığı görülmektedir. Bu konuda kendisine yapılan çağrılara rağmen kamuoyunu tatmin edici herhangi bir çalışmanın içinde olmamıştır. Yapılacağını duyurduğu denetimlerin sonuçlarına ilişkin şimdiye kadar kamuoyuna açıkladığı herhangi bir sonuç olmamıştır. Pasif,  şirketlerin ihlallerine dair yaptırım gücünden yoksun ve isteksiz tavırlarından dolayı sektör çalışanları nezdinde sadece şirketleri ve patronları kollayan olumsuz bir dernek imajı edinmiştir. Kamuoyu araştırma şirketleri içinde her seçim dönemin isabetli sonuçları bularak kamuoyunda en saygı imaja sahip birkaç şirket bu derneğe üye değildir.   

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK):  TÜİK, son zamanlarda Merkez bankası yanında Türiye’de en çok konuşulan kurumların başında gelmektedir. Bilindiğin üzere TÜİK’in ekonomiye dair açıkladığı verilerden hareketle hükümet, merkez bankası, sendikalar ve iş dünyasının diğer paydaşları geleceğe ve mevcut duruma ilişkin kararlar alarak planlarını yaparlar. Bundan dolayı TÜİK’in tarafından üretilen bilgilerin geçerliliği ve güvenirliği son derece hayati olabilmektedir. Hükmet her konuda olduğu gibi TÜİK verilerini olmasından farklı göstererek ülkede yaşanan sosyo ekonomik buhranı olduğundan daha iyimser gösterme çabasında olduğunun farkında olan sivil toplum kuruluşları, iş çevreleri ve muhalefet partileri TÜİK verileri sürekli gündemde tutuyorlar. Sokakta yaşanan sosyal ve ekonomik gerçeklikle TÜİK’in verilerini taban tabana zıt olmasından dolayı hükümet dışı bazı sivil toplum örgütleri, sendika ve muhalefet partilerin hedeflerinden bir de TÜİK gelmektedir. Dün Saadet Partisi genel başkanı Temel Karamollaoğlu TÜİK‘i 9 bölge başkanın değiştirilmesini eleştirerek verilerle oynamanın ülkeye bir yarar getirmeyeceğini söyleyerek şimdiye kadar TÜİK’e yapılan en ağır eleştirilerden birini yaptı.  Bu eleştiriler üzere birçok yazar zamanında içişleri bakanı Süleyman soylunun TÜİK için kullandığı ‘Tayibi Üzmeme İstatistik Kurumu’ adlandırmasını gündeme taşıyarak Temel Karamollaoğlu’na destek çıktı.

TÜİK verilerinin hükümetin beklentilerin altında çıkması ve kendi içinde zaman zaman tutarsız olmasının sonucunda Hükümet, son üç yılda 3 defa TÜİK başkanını Merkez Bankası başkanları gibi değiştirdi.

TÜİK Teşkilatı: 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ile Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistik Konseyi ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı olarak yapılandırılmıştır. İstatistik Konseyi, Resmi İstatistik Programı ve resmi istatistikler konusunda tavsiyelerde bulunmak, ileriye yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışmalar yapmak üzere oluşturulmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı ise; kanunun uygulanmasını sağlamak ve kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere Merkez ve Taşra teşkilatı olarak kurulmuştur.

 

İstatistik Konseyi: 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ile birlikte Türkiye İstatistik Kurumunun bir organı olarak oluşturulan İstatistik Konseyinin başlıca görevi istatistik programının hazırlanması, uygulanması, resmi istatistik ihtiyacının tespiti, gelişimi ve işlevleri konusunda tavsiyelerde bulunmak, ileriye yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışmalar yapmaktır.

Çeşitli resmi kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarından oluşturulan İstatistik Konseyine Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı başkanlık eder. Kanunda Konseyin yılda en az bir defa toplanması öngörülmüştür.

 

TÜİK Başkanlığı

Merkez Teşkilatı: Merkez teşkilatı, ana hizmet birimleri, danışma birimleri ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. Başkanlıkta, daire başkanlıkları ve bölge müdürlükleri bünyesinde işlerin niteliğine göre, devamlı veya geçici gruplar ve takımlar oluşturulmuştur. 

Taşra Teşkilatı: Taşra teşkilatı, ulusal düzeydeki sayım ve araştırma faaliyetlerinde sorumluluk bölgesine ait verilerin derlenmesi, değerlendirilmesi, kalite kontrolü, analizi ve merkeze aktarımı ile bölgesel istatistiklerin alt yapısını oluşturmakla ve üretmekle görevlidir. Bölge Müdürleri bölgesel düzeydeki tüm istatistik faaliyetlerini yürütmek ve yerel birimlerle koordinasyonu sağlamaktan doğrudan TÜİK Başkanına karşı sorumludur. TÜİK taşra teşkilatı 26 bölge müdürlüğünden oluşmaktadır. (TÜİK,2015).