Güncel HaberlerMakaleler

Dr. MUSTAFA PEKÖZ: HDP 5. OLAĞAN KONGRESİ VE STRATEJİK KARARLARIN ALINMASI


HDP, Türkiye’nin iç politik krizinin çok yönlü arttığı bir ortamda 5.Olağan Kongresini topluyor. Bu kongre bir çok bakımdan tarihi öneme sahip. Hem Türkiye’nin geleceğini belirleme hem de Kürt sorunun çözümüne ilişkin politikaların netleştirilmesi bakımından iktidarın da devlet muhalefetinin de dikkatle izleyeceği bir kongre olacaktır.

HDP’ni kapatılması davasının Anayasa Mahkemesinde devam ettiği bu süreçte HDP Kongresinde çıkacak kararlar önem arz ediyor. İktidarın  HDP’yi çok yönlü tasfiye etme stratejisi devam etmesine rağmen kamuoyu araştırmalarında görünün şu: HDP seçmeni Türkiye’nin politik dizaynında belirleyici bir güçtür. Özellikle Kürt seçmen kitlesinin  politik tercihi dengeleri değiştirecektir

Son günlerde hem Öcalan hem de Demirtaş üzerinde yapılan spekülasyonlar, Kürt seçmen kitlesinin politik bütünlüğünü parçalamaya yönelik hamleler olduğu görülüyor. Demirtaş’ın birkaç gün önce ‘Yeni Yaşam Gazetesinde’ yayınlanan makalesiyle bu tür basit oyunları fiilen sonlandırdı.

HDP’nin Anayasa Mahkemesinde devam eden davanın kararı hukuksal olmayacağı, doğrudan Türkiye’nin iç politik ilişkilerine göre sonuçlanacağı çok açıktır. Hem iktidar hem de devlet muhalefeti bu durumu açıktan ifade ediyor. İki tarafından ortak özelliği HDP seçmenine oynamak.  Bu nedenle HDP 5.Olağan Kongresinde, iktidara ve muhalefete, hiçbir yoruma yer bırakmadan açıktan mesaj vermelidir.

Kim, Kürt sorunun demokratik siyaset içinde çözmek, silahların sustuğu, barışın tesis edildiği demokratik değerlerin etkin olduğu bir siyasal sistem istiyorsa, ne düşündüklerini her Kürt seçmeninin anladığı bir şekilde ortaya koymaları gerekir.   

Politik ilişkilerde ebedi düşmanlık yoktur. Politikanın önemli yönlerinden biri de koşullar oluştuğunda en büyük düşmanınla da bir araya gelmektir. Siyasal ilişkilerde sonsuz düşmanlık diye bir kural yok. Hele sistem ilişkilerinde politik çıkarlar ve dengeler vardır. HDP, bu politik dengelerin merkezinde bulunuyor. Türkiye’nin politik geleceği yeniden inşa edilmek isteniyorsa, bütün yollar HDP’ye ve Diyarbakır’a çıkıyor. Yaşanan deneylerde görülebileceği gibi bu yollar  iyi niyetle değil, cehennem taşlarıyla döşendi. Bütün bunlara rağmen politik duyarlılığı kaybetmeden gerekli adımların karşılıklı atılması pek ala mümkündür. HDP 5.Olağan Kongresi çok somut, net, denetlenebilir, herkesin anlayabileceği ve yorumlayabileceği bir şekilde kendi taleplerini deklare etmelidir.

HDP Kongresinde;

Birincisi, HDP’nin Türkiye’nin politik krizine son vermek ve ülkenin demokratik yapısının yeniden inşasında  sorumluluk almaya hazır olduğu belirtilmeli,

İkincisi, Kürt sorunun demokratik siyaset içinde çözülmesinde HDP, parlamentoda bulunan temsilci güçtür. Sorunun doğrudan politik muhatabı olduğu tekrardan vurgulanmalı, HDP’siz çözüm arayışına girenlerin kazanma şanlarının olmadığının altı çizilmeli,

Üçüncüsü, Türkiye’nin üçüncü büyük partisi olarak HDP’nin yok sayıldığı, görmezlikten gelindiği hiçbir politik tercih ve yönelimin kabul edilmeyeceğine dikkat çekilmeli,

Dördüncüsü, Hem iktidarın hem de devlet muhalefetinin, demokratik siyaset içinde Kürt sorunun çözümüne ilişkin temel yaklaşımlarının ortaya konulması talep edilmeli,

Beşincisi, HDP’nin politik iradesini Öcalan-Demirtaş üzerinden bölme çabalarının hiçbir şekilde başarılı olmayacağı belirtilmeli ve bu tür yönelimlere girenlere karşı açık politik tutum alınacağı vurgulanmalı,

Altıncısı,  Öcalan ve Demirtaş’ın politik liderler olarak kendi tarihsel misyonlarına göre hareket edeceklerinin, birbirlerinden rol çalmayacaklarının bilincinden oldukları belirtilmeli,

Yedincisi, Kürt sorunun stratejik çözümünde yani silahların bırakılmasında Öcalan’ın rolüne dikkat çekilmeli, özellikle muhalefetin Kürt sorunun demokratik siyaset ve parlamento içinde çözümünde Öcalan’ın oynayacağı rolün inkar edilmemesi gerektiği bir kez daha vurgulanmalı,

Sekizincisi, Politik ilişkilerde karşılıklı uzlaşının esas olduğu dikkate alındığında HDP’nin sorunun çözümünde gerekli politik esnekliği ve duyarlılığı göstereceği aynı şekilde iktidardan ve muhalefetten de bunu beklediklerini açıklamalı,

Dokuzuncusu,  HDP, kendisiyle görüşmek isteyenlerle, çözüm odaklı bir politik çizgide ortak deklarasyon yayınlamaya hazır olduğunu  bir kez daha belirtmeli, bu konuda muhalefete ve iktidara çağrı yapmalı

Kongre Ne Yapmalıdır?

Bugünkü politik dengelere bakıldığında, AKP-MHP iktidarının hedefi HDP’yi kapattırmaktır. Anayasa Mahkemesi üzerinde oluşturulan psikolojik-politik baskı açık bir tehditte dönüşmesi özellikle devletin bir kanadının politik temsilcisi olan Bahçeli’nin Anayasa Mahkemesinin üyelerini  alenen ‘vatan hainliğiyle’ tehdit  etmesi sıradan bir çıkış olmadığı biliniyor.  Belirlenen stratejisinin esası,  önümüzdeki süreçte Kürt sorunun zorunlu ve kaçınılmaz olarak devletin masasına konulacağı ve alternatif çözümlerin konuşulacağı bir süreç başlayacak. MHP merkezli güç, siyasetin yeniden dizayn edilmesinde Kürtlerin politik temsilcilerinin masada olmamasında ısrarcı görünüyor. Bu gücün istediği: ‘HDP kapatılmalı ve parlamentoda temsil edilmemelidirler.’ Olağan üstü gelişmeler yaşanmadığı sürece HDP’nin politik olarak kapatılması veya bütünüyle işlevsizleştirilmesi sağlanacaktır. Bugünkü veriler, devletin önemli bir eğiliminin bu yönlü bir tercih yaptığı gösteriyor.

HDP 5. Kongresi’nin bu politik oyuna karşı pratik ve güçlü bir hamle yapması gerekir. 23 Nisan 2022’de Yayınlanan Makalemde, KONGREDE ‘HDP’NİN fehsine ilişkin bir kararın alınması gerektiğini’ belirtmiştim. Eğer bu kabul görmeyecekse YENİ ÖNERİ: “Kongre, Parti Meclisine Hdp’yi Fehsetme Yetkisi” vermeyi karar bağlamadır. İktidar, HDP’nin politik tasfiyesine paralel olarak kadrolarına da ‘siyaset yasağı’ getirmek istiyor. Böylesi bir kararın önüne geçilmesi ve karşı hamlelerin yapılması son derece önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir